اشیاء تاریخی ایران در زیرزمین‌های موزه‌های مطرح دنیا | هزاران قطعه تاریخی از ایران و تخت جمشید به یغما رفته است

دسته بندی: استا

ویدئوی اظهارات معاون میراث فرهنگی را ببینید

اظهارات معاون میراث فرهنگی کل کشور در مورد اشیای ایرانی در خارج کشور و تهیه فهرست قرمز (رد لیست) آثار تاریخی را در استبیلایزر ببینید.