استبیلایزر – مهدی رضایی در دادگاه نظامی: من قاتل نیستم

دسته بندی: استا

مهدی رضایی در دادگاه نظامی: من قاتل نیستم

روزنامه اطلاعات – ۵ شهریور ۱۳۵۱

 

رای دادگاه نظامی در مورد مهدی رضایی: اعدام

روزنامه اطلاعات – ۷ شهریور ۱۳۵۱

 

 

مهدی رضایی در دادگاه تجدیدنظر

روزنامه اطلاعات – ۱۲ شهریور ۱۳۵۱

 

رای دادگاه تجدیدنظر در مورد مهدی رضایی: اعدام

روزنامه اطلاعات – ۱۳ شهریور ۱۳۵۱

 

دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷  ۶:۲۲

 اخبار مرتبط

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷  ۰:۱:۱۹